POSJETA POLICIJSKOJ STANICI

Učiteljice II-2  i II -4 razreda , 14.11.2023.g. organizovale su posjetu policijskoj stanici “Centar”.

Posjeta je organizovana s ciljem upoznavanja učenika sa osnovnim zadacima i obavezama policijskih službenika, opremom koju koriste prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, kao i različitih izazova i problema sa kojima se policijski službenici susreću tokom obavljanja svakodnevnih dužnosti. Svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika. Smatramo da je ovakav vid edukacije veoma koristan, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih ova posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje, u budućnosti doprinijeti, da spoznaju važnost i težinu zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.

Autorica: Mirela Tihak

Podjeli: