NAŠ ŠKOLSKI TIM NA OBUCI

U mjesecu novembru 2023. godine Pedagoški zavod Zenica u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini realizirao je dvodnevnu obuku Školskih timova za podršku pilotiranju novih nastavnih planova i programa (predmetnih kurikuluma) u redovnim osnovnim školama i gimnazijarna. Naš školski tim prošao je ovu obuku 22. i 23. novembra 2023. godine, a predstavnici su bili: pomoćnica direktora Amela Bajramović, nastavnica engleskog jezika Jasmina Muhić i nastavnik historije i geografije Emir Kozlić. Članovi našeg tima su također učestvovali i u izradi predmetnih kurikuluma.

Podjeli: