Kontakt

JU OŠ “Edhem Mulabdić” Zenica
Londža 99, 72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 32 460 527

Pedagozi škole:
Tel: ++387 32 460 525
e-mail: pedagoziskole@gmail.com

Sekretar škole:
Tel: ++387 32 460 527
edhemmulabdic@gmail.com

Administrativno- finsnsijski radnik:
tel: ++387 32 460 526

Pomoćnica direktora:
tel: ++387 32 460 526
e-mail: pomocnikdirektoraskole@gmail.com

Direktor:
tel: +387 32 460 528
e-mail: os.em.direktor@gmail.com

Podjeli: