Uposlenici

RAZREDNA NASTAVA

 1. Amra Okan Bilić
 2. Rijaza Trako
 3. Sadeta Smajuković – Bulbul
 4. Amra Teskeredžić
 5. Azra Kukavica
 6. Ekrema Muharemović-Kurtalić
 7. Nermina Gazić
 8. Semina Strika
 9. Amela Babahmetović
 10. Irahmani Beganović
 11. Vildana Kaknjo
 12. Hanela Mahmutović
 13. Adisa Smailović
 14. Alisa Hamzić
 15. Fuada Kermo
 16. Zedina Hakanović
 17. Mirela Tihak
 18. Amira Porča
 19. Džana Bajramović
 20. Aida Kalabušić

PREDMETNA NASTAVA

 1. Edina Borčilo, Bosanski jezik i književnost
 2. Belmana Bektaš, Bosanski jezik i književnost
 3. Hanumka Dizdar, Bosanski jezik i književnost
 4. Amina Serdarević, Bosanski jezik i književnost
 5. Jasmina Muhić, Engleski jezik
 6. Zlata Porča, Engleski jezik
 7. Adisa Pozderović, Engleski jezik
 8. Azra Begunić, Njemački jezik
 9. Fahira Čevro, Matematika
 10. Danijela Semerad, Matematika
 11. Samra Hodžić – Solo, Matematika
 12. Husejin Herceg, Biologija
 13. Alenka Mujčinović, Hemija
 14. Melisa Glumčević, Hemija, Biologija
 15. Amina Aletić Tarahija, Fizika
 16. Arnela Bolić, Informatika
 17. Zikreta Mehić, Geografija
 18. Edina Osmanbegović, Historija
 19. Emir Kozlić, Historija, Građansko obrazovanje
 20. Bolić Haris, Historija
 21. Mekanić Emir, Tehnička kultura
 22. Danira Spahić, Likovna kultura
 23. Elvedina Bektaš, Muzička kultura
 24. Afrodita Zeljko, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 25. Namir Rizvić, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 26. Almir Omerčević, Tjelesni i zdravstveni odgoj
 27. Almir Dračo, Vjeronauka
 28. Amira Muslija, Vjeronauka
 29. Naza Babić, Vjeronauka

POMOĆNO OSOBLJE:

Spahović Aida
Đulić Merisa
Vrškić Zakira
Edina Čamdžić
Halilović Mubera
Mutabdžić Medina
Bešo Admedina
Mujkanović Zenada
Selimović Mirzeta
Okan Senada

Domar škole:
Mahmić Said

PEDAGOZI ŠKOLE:

Delić Aida
Hasanić Tarik

UPRAVA ŠKOLE:

Sekretar škole: Čaušević Medina
Administrativno-finsnsijski radnik: Bečić Majda
Pomoćnica direktora: Bajramović Amela
Direktor škole: Bašić Almir

Podjeli: