O nama

O školi


Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ je javna ustanova koja nudi kvalitetno odgajanje i obrazovanje vašeg djeteta. Naša škola ima tradiciju uspješnog i besplatnog obrazovanja, staru preko 70 godina. Školu pohađa oko 816 učenika, raspoređenih u 36 odjeljenja.
Odgojno-obrazovni proces realizira stručan i iskusan nastavni kadar, spreman na edukaciju, usavršavanje i promjene sa ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja.

VIZIJA

Naša škola je sigurno i motivirajuće mjesto za učenje i druženje, mjesto gdje svako dijete dobije priliku da iskaže svoje sposobnosti i talente i da ih dalje razvija.

MISIJA:
Cjeloživotno učenje za profesionalni razvoj.

ZAJEDNIČKI INTERES I DJELOVANJE
Škola i porodica imaju isti cilj. Želimo da zajednički analiziramo i donosimo preporuke i rješenja za neki odgojni ili obrazovni problem. Roditelj je prvi učitelj svom djetetu i on to ostaje cijeli svoj život.
Ukoliko se roditelj aktivno uključi:

  • Učenik razvija pozitivne stavove prema ponašanju i učenju
  • Učenik doživljava svog roditelja kao neizostavni dio školskog života
  • Roditelj bolje poznaje rad škole, daje više podrške svom djetetu u učenju i stalno prati rad svog djeteta
  • Stav nastavnika prema učeniku se poboljšava
  • Roditelji i nastavnici zajedno lakše otklanjaju eventualne poteškoće

Oblici i metode rada s djecom
Redovnu nastavu i vannastavne aktivnosti čini kombinacija funkcionalnih tradicionalnih i savremenih oblika i metoda rada sa djecom.
Škola se rodovno uključuje u različite projekte sa ciljem inoviranja nastavnog procesa, organizuje interne seminare koristeći iskustva svojih nastavnika, a posebno onih nastavnika koji su stekli zvanje trenera iz savremenih nastavnih metoda.

Vise od 70 godina tradicije i uspješnog rada sa djecom


„…Tu gdje se čuje pjesme najljepši glas,
Tu gdje se vrte slike najljepših lica,
Tu postoji svijet djetinjstva, svijet za nas,
Tu postoji svijet znanja bez granica…
…Tu je moja škola moje znanje
Tu je moja ljubav i sjecanje

Edhem Mulabdic…“

VIJEĆE RODITELJA NAŠE ŠKOLE:

I1 – Safet Salčinović
I2 – Selma Alić
I3 – Amela Mujaković
I4 – Maja Husaković
II1 – Amra Adilović
II2 – Edib Avdić
II3 – Benisa Bošnjak
II4 – Berina Purić
III1 – Lamija Bjelošević
III2 – Ferhana Bošnjak
III3 – Emina Karailo
III4 – Adnan – Džemil Šaranović
IV1 – Sabina Hasanbašić
IV2 – Samela Imamović
IV3 – Rusmir Ćukle
VI4 – Lamija Juhić
V1 – Lejla Kovačević
V2 – Dženan Frndić
V3 – Dženana Kotorić
V4 – Jasmina Šatorević
VI1 – Samir Alibegović
VI2 – Irnesa Tahić
VI3 – Amela Hasičević
VII1 – Emanuela Seferović
VII2 – Vedada Hasanbegović
VII3 – Sanela Haračić
VII4 – Irma Talić
VIII1 – Zlata Tuka
VIII2 – Nijaz Durmiš
VIII3 – Jasmin Koluh
VIII4 – Elma Balešić
IX1 – Almira Porča
IX2 – Edin Đulović
IX3 – Adnan Šarić
IX4 – Samija Hamzić

VIJEĆE UČENIKA NAŠE ŠKOLE:

V-1
Tahir Mulamekić
Subašić Merjem

V-2
Iman Huremović
Lamija Ibranović

V-3
Daris Babić
Amila Fazlić

V-4
Edina Mušinović
Ismar Arifović

VI-1
Iman Fazlihodžić
Tajra Mašić

VI-2
Larisa Tahić
Iman Đapo
Azra Habibović

VI-3
Ajna Tufekčić
Asja Hasičević

VI-4
Alijagić Melika
Vujić Omar

VII-1
Edib Čaršimanović
Damir Kubat

VII-2
Hanad Čerim
Iman Koluh

VII-3
Hana Hasanica
Muhamed Fetić

VII-4
Adin Talić
Zina Mujagić

VIII-1
Melika Delić
Emana Tuka

VIII-2
Džejna Husagić
Daniel Lekić

VIII-3
Adel Fazlić
Nadja Bikić

VIII-4
Hana Sarajlić 061/900-343
Sumeja Kadić 062/483-542

IX-1
Tarik Kulačić
Tajra Tatarević

IX-2
Hana Šaranović
Bilal Arnaut

IX-3
Ajdin Mušinović
Hana Serdarević

IX-4
Mirela Spahić
Faruk Ahmić

Podjeli: