PODIGNI RUKU PROTIV NASILJA!

Debata sa učenicima Vijeća učenika

U četvrtak, 22.12.2022. godine u maloj sali škole sa početkom u 12,40h nastavnica Zikreta Mehić zajedno sa učenicima, članovima geografske sekcije pripremila je i održala debatu na temu “Nasilje”. Učenici su se predstavili iz uloge “nasilnika” i uloge “žrtve”. Potaknuta je izuzetno zanimljiva diskusija među članovima Vijeća učenika.
Doneseno je i nekoliko zaključaka sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije i eliminacije različitih oblika neprihvatljivog ponašanja u školi.
Podigni ruku protiv nasilja!

Autorice: Zikreta Mehić, nastavnica Geografije i Aida Delić, pedagogica škole

Podjeli: