NA RAZMJENI U ŠVICARSKOJ

Udruženje za brigu i opća prava djece “NAŠA DJECA” Zenica, jedini je partner iz Bosne i Hercegovine koji u suradnji sa Fondacijom “Kinderdorf Pestalozzi” po 6. put od 2017. godine organizuje interkulturalnu razmjenu u Dječije selo Pestalozzi koje se nalazi u Trogenu, u Švicarskoj.
Ove godine iz naše škole, na razmjenu u Švicarsku je otišlo naših sedam učenika: Asja Tabak, Deni Žilić, Lajla Šarić, Ela Bajrić, Kerim Muratović, Ema Duraković i Amina Kamerić. Naši učenici kroz zajedničke kurseve, sportske događaje, igre, diskusije i igranje uloga, educiraju se o važnim temama kao što su diskriminacija, antirasizam, građanska hrabrost i prava djeteta. Djeca uče i o timskom radu i zajedništvu.
Sa našim učenicima je i naša bivša učenica Ena Čaušević, aktivistica u “Našoj djeci”. Zahvaljujemo se Eni, koja nije zaboravila svoju školu i našoj roditeljki Maji Bajrić, koja nam je ustupila fotografije.

Podjeli: