LJUBAV PREMA PRIRODI

Cilj Ekološke sekcije je upoznati učenike o značaju zaštite životne sredine, povećanje ekološke svijesti, odgovornosti i razvijanje ljubavi prema prirodi. Samim tim učenicima ukazujemo na rastuće probleme: zagađenje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje neadekvatnih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta. Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša, za generacije koje slijede. Kroz sve ovo, učenici obilježavaju osnovne sadržaje rada Ekološke sekcije preko obilježavanja ekoloških datuma, uređivanja i postavljanja izložbi, rada na izradi bioloških zbirki, radova u školskom dvorištu i sl. Cilj nam je urediti školsko dvorište i učiniti sredinu u kojoj boravimo ljepšom.

Ekološka sekcija obavlja svoje aktivnosti kroz sljedeće oblike rada:
U svojim radionicama ekološka sekcija:
• obilježava ekološke datume i izrađuje eko panoe koje izlaže u prostorijama škole
• uređivanje i postavljanje izložbi
• projekti
• ekološki izleti
• rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog materijala
• stalno održavanje i uređenje dvorišta
• rad u školskom dvorištu
• referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima
•njega biljaka u školskim prostorijama
Dana 14.9.2022. učenici su uredili školski vrt novom sadnicom ruže, obojili kamenje i samim tim uljepšali ulaz u školu.
Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada, koji se pravi na početku školske godine, a realizira kroz 35 školskih sati. Sekcije broji 20 učenika petog razreda (V-2).

Učiteljica: Amira Porča

Podjeli: