I-3 U OBILASKU ŠKOLE

U današnjem obilasku škole učenici I-3 i njihova učiteljica Fuada Kermo su se družili sa pomoćnicom direktora, pedagogicom, sekretaricom, bibliotekarkom, kuharicom…
Predahnuli su u zbornici, a posebno emotivan je bio susret sa VI-4, bivšim učiteljicinim učenicima.

Podjeli: