DRVO PROBLEMA


Drvo problema protiv poremećaja u ishrani, anoreksija i bulimija. ČOZ VIII-2.
Danas je na času odjeljenske zajednice realizovana tema: Poremećaj u ishrani,anoreksija i bulumija.
Učenici su koristeći drvo problema govorili o poremećaju u ishrani tj. o uzrocima i posljedicama nastanka bolesti, te pokušali pronaći rješenje kako spriječiti nastanak ove bolesti.
Času su prisustovale pedagogica škole i pripravnica.

Podjeli: