“ZELENA REVOLUCIJA”

Naša škola je ušla u prijekat “Zelena revolucija” u organizaciji ZEOS EKO-SISTEM d.o.o. U sklopu prijekta sakuplja se e-otpad (elektronski i električni otpad). Projekat traje do 04.05.2022. godine. Otpad se može donositi u školu od 7,30 do 18,00 sati.

Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama od strane učenika, roditelja i nastavnog osoblja.

Specifični ciljevi projekta
– Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada
– Uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine
– Informisati 100.000 učenika iz 200 škola
– Spriječiti zagađenje kroz sakupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada
– Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama
Na ovaj način će se osigurati kontinuiran doprinos zaštiti životne sredine od e-otpada, reciklirajući ga na pravi način putem ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Podjeli: