VIJEĆE UČENIKA – SEDMICA MIRA

U utorak, 17.5.2022. godine održan je sedmi sastanak Vijeća učenika sa početkom u 12,40 h, sa sljedećim:

Dnevnim redom:

  1. Obilježavanje Sedmice mira- radionica za učenike – Razumijevanje različitosti
  2. Tekuća problematika.
    a) Obilježavanje sedmice mira na nivou škole

Tok sastanka:
Sastanak je održan na sportskim terenima sa početkom u 12,40 h. Ukupno je prisustvovalo 30 učenika od 41. Sastanku pored pedagogice škole prisustvovala je i pripravnica pedagog Irma Imamović.


Ad1) Učenici su aktivno učestvovali u radionici Razumijevanje različitosti koju je pripremila i vodila pripravnica Irma Imamović. Kao rezultat današnjeg rada, napravljen je “Golub mira” sa porukama koje su postavljene na srcu u holu škole.


Ad2) a) Obilježavanje Sedmice mira u našoj školi je od 16. do 20. maja. Ideja Vijeća učenika u saradnji sa likovnom sekcijom bila je da se napravi golub mira i da svako odjeljenje dobije svog goluba, ukrasi ga po želji i napiše poruku mira za svoje odjeljenje.
Prezentacija urađenih aktivnosti za učenike od I do V razreda bit će u četvrtak, 19.5.2022. u 12,40 h u dvorištu male škole – Ekrema M. Kurtalić – mali hor, stariji učenici – čitanje stihova na datu temu, čitanje poruka mira odjeljenja koja to žele. Nakon toga golubovi mira bit će zalijepljeni u maloj školi.
Prezentacija za učenike od VI do IX razreda bit će u petak, 20.5.2022. godine sa početkom u 12,40 h kroz debatu u organizaciji nastavnice Zikrete Mehić. Nakon toga golubovi mira bit će zaljepljeni u velikoj školi.

Autorica: Aida Delić

Podjeli: