RECIKLIRANJE

RECIKLIRANJE – je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala.
Zagađenje plastikom ozbiljan je ekološki problem na globalnom nivou.
Trebamo imati na umu da se plastika mora reciklirati kako ne bi koristila više sirovina.Kao što znamo, globalno je stopa recikliranja mnogo niža od stope odlaganja ovog otpada. Danas je lakše proizvoditi novu plastiku nego reciklirati staru. Za razgradnju plastike potrebno je približno 700 godina da se razgradi.
Plastiku treba reciklirati i smanjiti potrošnju sirovina, smanjujući utjecaj na okoliš. Učenici ekološke sekcije su od plastičnih flaša reciklažom izradili ukrasne vaze i posude.

Autorica: Amira Porča

Podjeli: