PROJEKAT – BH TELECOM

Naša škola je uradila projekat „Primjena digitalnih sadržaja u nastavi“ u organizaciji BH TELECOMA. Dobijena sredstva su uložena u nabavku tri projektora, jednog laptopa i dva projekciona platna.
Nabavljena oprema će se dati nastavnicima na korištenje u nastavnom procesu kako bi učenicima omogućili primjenu digitalnih udžbenika i digitalnih sadržaja u nastavi, te na taj način omogućili primjenu savremenih tehnologija. Primjena digitalnih udžbenika i sadržaja trebala bi omogućiti kvalitetnije izvođenje nastave, a nastavni proces učiniti zanimljivijim i sadržajnijim.

Zahvaljujemo se BH TELECOMU za donaciju i doprinos u poboljšanju kvalitete nastavnog procesa.

Podjeli: