KVALITETNO OBRAZOVANJE

Naša škola je uključena u različite projektne aktivnosti na lokalnom nivou i nivou šire društvene zajednice. Jedan od projekata, čiji su akteri učenici prvih i šestih razreda naše škole, zajedno sa svojim nastavnicima, nosi naziv “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”. Navedeni projekat implementira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoški zavod Zenica i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa osnovnim i srednjim školama. U sklopu redovnih školskih aktivnosti i aktivnosti pilot-faze primjene predmetnih kurikuluma, učenici I-2 i I-4 odjeljenja sa svojim nastavnicama Adisom Smailović i Mirelom Tihak ugostili su Fehima Terzića – stručnog savjetnika za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica na časovima moje okoline i bosanskog jezika i književnosti. Na zanimljiv i kreativan način učenici su analizirali postupke likova u basni “Lisica i gavran”, učili predviđati događaje, koristiti tehniku “Zid riječi” i dijeliti savjete likovima iz basne. Orijentacija u vremenu i korištenje sata/časovnika učenicima nije bio težak izazov jer su učili kroz didaktički oblikovanu igru, pjesmu, praktičan rad, “Šetnju galerijom” učeničkih radova i sl. Kako je to danas izgledalo u učionicama I-2 i I-4 odjeljenja naše škole, pogledajte u prilogu.

Podjeli: