KORIŠTENJE ARHIVE HAŠKOG TRIBUNALA U NASTAVI

Nastavnici historije Amela Bajramović i Emir Kozlić su 10.6.2023. godine prisustvovali radionici za edukatore historije o korištenju arhive Tribunala i Mehanizama u svrhu kreacije nastavnih materijala organizovanoj od strane Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, u suradnji sa Evropskim udruženjem edukatora historije  (EUROCLIO) i Pedagoškim zavodom Zenica.

Kroz projekat „Program Mehanizama za informisanje (PMI) zajednica pogođenih sukobom“ cilj je omogućiti stvaranje skupine edukatora, obučenih za kreiranje nastavnih materijala na osnovu arhivske građe Mehanizama i Tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Nastavnicima historije bio je dostupan Priručnik za nastavnike historije koji donosi načine i prijedloge kako se teme mogu obraditi.

Nastavnica Amela i nastavnik Emir su učestvovali na follow up online radionici 30.9.2023. godine na kojoj su prezentirali obradu nastavne jedinice – Nasilje nad djecom uz upotrebu arhivskog materijala Tribunala. Prezentaciju možete pogledati u nastavku teksta.

Podjeli: